Asukastoimikunta

Lopen Vuokratalot Oy:llä on asukastoimikunta, joka kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta noin neljä kertaa vuodessa.
Asukastoimikunnan puheenjohtaja huolehtii pöytäkirjojen laadinnasta
ja niiden toimittamisesta hallitukselle/isännöitsijälle.
Puheenjohtajana toimii Susanna Venäläinen.
Asukastoimikunnalle maksetaan palkkiot kokouksista,
hallituksen päätöksen mukaisesti.

Asukastoimikunnan jäsenet:
Susanne Venäläinen, PJ
Pekka Backman
Leif Eriksson
Irja Friman